Loader
Team Name Date Kick Off
FramFram
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
3
3
07 Aug 19:15
KAKA
StjarnanStjarnan
0
2
21 May 16:00
IBVIBV
IAIA
0
0
21 May 16:00
ValurValur
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
1
3
22 May 19:15
KeflavikKeflavik
FHFH
2
1
22 May 17:00
KRKR
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
1
1
21 May 16:00
BreidablikBreidablik
FramFram
4
3
22 May 19:15
StjarnanStjarnan
IBVIBV
1
0
29 May 17:00
IAIA
KeflavikKeflavik
0
2
29 May 17:00
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
KAKA
2
1
29 May 16:30
FramFram
ValurValur
3
2
29 May 16:00
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
BreidablikBreidablik
1
2
29 May 19:15
FHFH
KRKR
2
3
29 May 19:15
IBVIBV
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
0
3
15 Jun 18:00
KRKR
IAIA
3
3
15 Jun 19:15
KAKA
FramFram
2
2
16 Jun 18:00
FHFH
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
2
2
16 Jun 19:15
KeflavikKeflavik
StjarnanStjarnan
2
2
16 Jun 19:15
ValurValur
BreidablikBreidablik
3
2
16 Jun 20:15
FramFram
IBVIBV
3
3
20 Jun 18:00
BreidablikBreidablik
KAKA
4
1
20 Jun 19:30
StjarnanStjarnan
KRKR
1
1
20 Jun 19:15
ValurValur
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
2
1
21 Jun 19:15
IAIA
FHFH
1
1
21 Jun 19:15
KRKR
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
0
3
01 Jul 19:15
IBVIBV
BreidablikBreidablik
0
0
02 Jul 16:00
KeflavikKeflavik
FramFram
3
1
03 Jul 19:15
KAKA
ValurValur
1
1
04 Jul 18:00
FHFH
StjarnanStjarnan
1
1
04 Jul 19:15
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
IAIA
1
0
04 Jul 19:15
BreidablikBreidablik
KRKR
4
0
23 Jun 19:15
KAKA
IBVIBV
4
3
09 Jul 16:00
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
IAIA
3
2
09 Jul 16:00
StjarnanStjarnan
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
0
3
11 Jul 19:15
FramFram
FHFH
1
0
11 Jul 19:15
ValurValur
KeflavikKeflavik
0
3
11 Jul 19:15
FHFH
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
0
3
16 Jul 18:00
IBVIBV
ValurValur
3
2
17 Jul 16:00
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
KAKA
0
5
17 Jul 17:00
IAIA
StjarnanStjarnan
0
3
17 Jul 19:15
KeflavikKeflavik
BreidablikBreidablik
2
3
17 Jul 19:15
KRKR
FramFram
1
1
19 Jul 19:15
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
IBVIBV
1
4
24 Jul 14:00
KeflavikKeflavik
KAKA
1
3
24 Jul 17:00
FHFH
BreidablikBreidablik
0
0
24 Jul 19:15
StjarnanStjarnan
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
2
2
30 Jul 14:00
KRKR
ValurValur
3
3
25 Jul 19:15
IAIA
FramFram
0
4
25 Jul 19:15
IBVIBV
KeflavikKeflavik
2
2
30 Jul 14:00
KAKA
KRKR
0
1
02 Aug 18:00
BreidablikBreidablik
IAIA
3
1
01 Aug 19:15
ValurValur
FHFH
2
0
03 Aug 19:15
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
9
0
07 Sep 19:15
FramFram
StjarnanStjarnan
2
2
03 Aug 19:15
FHFH
KAKA
0
3
07 Aug 17:00
KRKR
IBVIBV
4
0
07 Aug 17:00
StjarnanStjarnan
BreidablikBreidablik
5
2
07 Aug 19:15
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
KeflavikKeflavik
1
2
08 Aug 19:15
IAIA
ValurValur
1
2
08 Aug 19:15
IBVIBV
FHFH
4
1
14 Aug 16:00
KAKA
IAIA
3
0
14 Aug 16:00
ValurValur
StjarnanStjarnan
6
1
14 Aug 19:15
KeflavikKeflavik
KRKR
0
0
15 Aug 18:00
FramFram
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
4
1
15 Aug 19:15
BreidablikBreidablik
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
1
1
15 Aug 19:15
IAIA
IBVIBV
2
1
21 Aug 17:00
StjarnanStjarnan
KAKA
2
4
21 Aug 19:15
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
ValurValur
2
2
22 Aug 20:15
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
KRKR
4
3
22 Aug 18:00
FHFH
KeflavikKeflavik
3
0
22 Aug 18:00
FramFram
BreidablikBreidablik
0
2
22 Aug 19:15
ValurValur
FramFram
1
1
29 Aug 19:15
IBVIBV
StjarnanStjarnan
3
1
28 Aug 14:00
KAKA
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
2
3
28 Aug 16:00
KRKR
FHFH
0
0
28 Aug 17:00
KeflavikKeflavik
IAIA
0
1
28 Aug 17:00
BreidablikBreidablik
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
4
0
28 Aug 19:15
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
IBVIBV
2
2
04 Sep 14:00
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
FHFH
0
0
04 Sep 14:00
IAIA
KRKR
4
4
04 Sep 17:00
FramFram
KAKA
2
2
04 Sep 18:00
StjarnanStjarnan
KeflavikKeflavik
0
2
04 Sep 19:15
BreidablikBreidablik
ValurValur
1
0
05 Sep 19:15
KeflavikKeflavik
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
0
3
11 Sep 14:00
FHFH
IAIA
6
1
11 Sep 14:00
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
ValurValur
1
0
11 Sep 14:00
IBVIBV
FramFram
2
2
11 Sep 14:00
KRKR
StjarnanStjarnan
3
1
11 Sep 14:00
KAKA
BreidablikBreidablik
2
1
11 Sep 14:00
BreidablikBreidablik
IBVIBV
3
0
17 Sep 14:00
FramFram
KeflavikKeflavik
4
8
17 Sep 14:00
StjarnanStjarnan
FHFH
2
1
17 Sep 14:00
ValurValur
KAKA
0
1
17 Sep 14:00
IAIA
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
1
2
17 Sep 14:00
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
KRKR
2
2
17 Sep 14:00
KAKA
KRKR
1
0
02 Oct 15:00
BreidablikBreidablik
StjarnanStjarnan
3
0
03 Oct 19:15
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
ValurValur
3
2
05 Oct 19:15
KAKA
BreidablikBreidablik
1
2
08 Oct 14:00
KRKR
ValurValur
2
1
08 Oct 14:00
StjarnanStjarnan
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
2
1
10 Oct 19:15
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
KAKA
2
2
15 Oct 17:00
ValurValur
StjarnanStjarnan
3
0
16 Oct 19:15
BreidablikBreidablik
KRKR
0
1
15 Oct 19:15
StjarnanStjarnan
KAKA
0
3
23 Oct 17:00
ValurValur
BreidablikBreidablik
2
5
22 Oct 20:00
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
KRKR
2
2
24 Oct 19:15
KRKR
StjarnanStjarnan
0
2
29 Oct 13:00
BreidablikBreidablik
Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik
1
0
29 Oct 13:00
KAKA
ValurValur
2
0
29 Oct 13:00
KeflavikKeflavik
IAIA
3
2
02 Oct 15:00
FramFram
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
3
2
02 Oct 17:15
IBVIBV
FHFH
2
1
05 Oct 15:30
IAIA
FramFram
3
2
08 Oct 14:00
IBVIBV
KeflavikKeflavik
2
1
10 Oct 15:15
FHFH
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
4
2
10 Oct 15:15
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
IAIA
2
2
15 Oct 14:00
KeflavikKeflavik
FHFH
2
3
15 Oct 14:00
FramFram
IBVIBV
1
3
16 Oct 17:00
IAIA
IBVIBV
3
2
22 Oct 13:00
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
KeflavikKeflavik
1
7
22 Oct 13:00
FramFram
FHFH
3
0
23 Oct 14:00
FHFH
IAIA
1
2
29 Oct 13:00
KeflavikKeflavik
FramFram
4
0
29 Oct 13:00
IBVIBV
Leiknir ReykjavikLeiknir Reykjavik
1
0
29 Oct 13:00